Збірник тез доповідей

Зміст

Титул і зміст збірника тез

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Тези доповідей

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
7-7
N. Saltanovska
PDF
8-10
O.D. Artemovych
10-10
V. Babych, N. Golovashchuk
11-12
V. Bavula
12-12
L. Bedratyuk, I. Kachuryk
12-14
L. Bedratyuk, N. Luno
14-16
D. Biletska, I. Shapochka
16-17
A. Bilous
17-18
E. Bonacci
18-19
Ie. Bondarenko
19-19
V. Bondarenko, M. Styopochkina
19-20
V. Bondarenko, Ja. Zatsikha
21-21
M. Bortosh
21-22
V. Bovdi
22-22
V. Bovdi, V. Laver
23-23
V. Chupordia
23-24
V. Derech
24-25
O. Desiateryk
25-26
N. Didurik, V. Shcherbacov
26-27
Yu. Drozd
27-28
N. Dzhaliuk
28-29
I. Fryz
29-30
A. Gatalevych
30-31
A. Gatalevych, A. Dmytruk
31-32
V. Gavrylkiv
32-33
I. Gekhtman, A. Levit
33-34
N. Glazunov
34-36
Ya. Goncharenko, I. Lysenko, Yu. Maslova
36-37
T. Goy
37-38
V. A. Gritskova (Kovaleva)
38-39
Ya. I. Grushka
39-40
R. I. Grigorchuk, A. Dudko
41-42
O. Gutik
42-43
N. Ilash
43-44
A. O. Isere
44-44
Yu. Ishchuk
44-45
T. B. Jaίyéọlά, G. O. Effiong
45-46
I. Kalashnikov, O. Panasenko, E. Kalashnikova
46-47
M. A. Kalugina, V. I. Bernik
48-48
T. Karaulova
49-49
A. I. Kashu
50-50
P. Khylynskyi, O. Gutik
51-51
I. Klimenko, S. Lysenko, A. Petravchuk
52-53
E. Kochubinska, O. Krytska
53-54
H. Krainichuk
54-56
H. Krainichuk, Yu. Andreieva, A. Akopyan
56-58
M. Kuchma
58-59
L.A. Kurdachenko, A.A. Pypka, I.Ya. Subbotin
59-60
L.A. Kurdachenko, I.Ya. Subbotin, V.S. Yashchuk
61-62
I. Kyrchei
62-63
N. Ladzoryshyn, V. Petrychkovych
63-64
I. P. Los, V.G. Safonov
64-65
A. Lutsenko
65-66
V. Luzhetskyi, Yu. Baryshev
66-67
F. Lyman, T. Lukashova, M. Drushlyak
68-69
F. Lyman, O. Odintsova
69-70
I. Lysenko, M. Pratsiovytyi
70-71
V. Lyubashenko
71-71
V. Martsenyuk, S. Gefter, A. Piven’
72-73
A. Martsinkovsky
73-74
I. Melnyk
74-75
Denis Morozov
75-76
V. Murashka
76-77
T. Obikhod
77-78
R. Oliynyk
78-78
V. Petechuk, Yu. Petechuk
79-80
A. Petravchuk, K. Sysak
80-81
Ye. Pirus
81-82
A. Plakosh
82-83
B. Ponomarchuk
83-85
V. Popa
85-86
B. Popovych
86-86
R. Popovych
87-88
M. Pratsiovytyi
88-89
M. Pratsiovytyi, S. Ratushniak
89-90
V. Prokip
90-91
O. Pyliavska
91-92
I. Raievska, M. Raievska
92-93
A. Romaniv
93-94
T. Rotari
94-95
I. N. Safonova, V.G. Safonov
95-96
A. Sahan
96-97
O. Savastru
97-98
D.M. Savchuk, R. I. Grigorchuk
98-100
M. N. Semko, L. V. Skaskiv, O.A. Yarovaya
100-101
B. Shavarovskii
101-102
V. Shchedryk
102-103
V. Shramko
103-104
R. Skuratovskii
104-105
F. Sokhatsky
105-106
F. Sokhatsky
106-107
F. Sokhatsky, D. Kirka
107-108
F. Sokhatsky, A. Lutsenko
108-109
F. Sokhatsky, V. Savchuk
109-110
P. Syrbu
110-111
A. Tarasevych
111-112
A. Tarasevych, F. Sokhatsky
112-113
A. Trofimuk
114-115
A. Tsarev
115-116
A.V. Tushev
116-117
A. Tylyshchak
117-118
V. Ustimenko
118-120
V. Ustimenko, O. Pustovit
121-122
P. Varbanets, S. Varbanets
122-123
S. Varbanets
123-123
A. N. Vasilchenko
124-125
A. Vasilyev, T. Vasilyeva, A. Melchanka
125-126
T. Voloshyna
126-127
N. T. Vorob’ev
127-128
N. T. Vorob’ev, K. Lantsetova
128-129
S. Vorob’ev, H. Vaitkevich
129-130
V. G. Yurashev
130-131
B. Zabavskyi, O. Domsha
131-132
B. Zabavsky, O. Romaniv
132-133
O. Zelenskiy, P. Avdeyuk
134-134
V. Zelisko, H. Zelisko
134-135
A. V. Zhuchok
135-136
Yu. V. Zhuchok
136-137
Yu. V. Zhuchok
137-137
J. Žemlička
138-138